Надання інформації Клієнтом. При реєстрації на Сайті Клієнт надає таку інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту. Під час оформлення замовлення Клієнт може надавати наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, По батькові, адреса для доставки замовлень, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації/реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу ним товарів та надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт та послуг. Під час обробки персональних даних Клієнта інтернет-магазин "Креатив Кар" керується законом "Про захист персональних даних" та локальними нормативними документами.Клієнт має право отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних ( у т.ч. про способи та цілі обробки, про осіб, які мають доступ до його персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з інтернет-магазином або на підставі федерального закону, про терміни опрацювання).


Використання інформації наданої Клієнтом та одержуваної Продавцем. Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом усього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою: - для реєстрації/авторизації Клієнта на Сайті; - для обробки замовлень Клієнта та виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом; - для здійснення діяльності з просування товарів та послуг; - аналізу купівельних особливостей Клієнта та надання персональних рекомендацій.

 

Надання та передача інформації, отриманої Продавцем: Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і лише у межах договорів. Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих та застосовних вимог законодавства України.Продавець має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам. Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача інтернет-магазину та інформацію про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті у загальнодоступній форміПродавець при обробці персональних даних вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.

 

Зберігання та використання інформації Клієнтом. Клієнт зобов'язується не повідомляти третіх осіб логін та пароль, які вони використовують для ідентифікації в інтернет-магазині. Клієнт зобов'язується забезпечити належну обачність при зберіганні та використанні логіну та паролю (у тому числі, але не обмежуючись: використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати у розпорядження третіх осіб комп'ютер або інше обладнання з введеними на ньому логіном та паролем Клієнта тощо)


    Гарантія на товари привезені на замовлення: Звертаємо Вашу увагу на те, що товари привезені на замовлення та/або за Вашими даними, обміну та поверненню не підлягають (Відповідно до статей 13, 14 та 20 Закону України "Про захист прав споживачів" ), перед відправкою Вам такого товару буде зроблено фото знімок та надіслано Вам електронною поштою з метою надання Вам візуальної інформації про комплектацію та цілісність Вашого замовлення.

    Умови використання Google

Під час роботи з нашими Службами ви дозволяєте нам використовувати свою особисту інформацію відповідно до політики конфіденційності Google. В останній викладено, навіщо ми застосовуємо ці дані та як забезпечуємо конфіденційність користувачів під час роботи зі Службами.